Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
10 listopada 2021 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/419/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane osobom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego
10 listopada 2021 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-11)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2021-11-18)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP