Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
12 maja 2022 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Miasto Mysłowice albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miasto Mysłowice.
11 maja 2022 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.
4 maja 2022 Ogłoszenie o konsultacjach - projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-11)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2022-05-20)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP