Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
11 stycznia 2023 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
11 stycznia 2023 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany uchwały nr LX/982/22 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.
9 stycznia 2023 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
2 stycznia 2023 Raport z konsultacji
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-11)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2023-01-30)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP