Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
552 Uchwała nr XXXVII/552/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/121/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 r. 2021-03-25
551 Uchwała nr XXXVII/551/21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określania jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku bankowym dochody, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 2021-03-25
550 Uchwała nr XXXVII/550/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/529/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 2021-03-25
549 Uchwała nr XXXVII/549/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Długiej 2021-03-25
548 Uchwała nr XXXVII/548/21 w sprawie wyrażenia zgody na służebność gruntową za wynagrodzeniem na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Partyzantów (wraz z autopoprawką) 2021-03-25
547 Uchwała nr XXXVII/547/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Cegielnianej 2021-03-25
546 Uchwała nr XXXVII/546/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Niepodległości 2021-03-25
545 Uchwała nr XXXVII/545/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2021 roku 2021-03-25
544 Uchwała nr XXXVII/544/21 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mysłowice w 2021 roku 2021-03-25
543 Uchwała nr XXXVII/543/21 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Chcemy być rodzicami - program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Mysłowic w latach 2021- 2024" (wraz z autopoprawką) 2021-03-25
Informację wprowadził(a): Marzena Karolczyk (2016-02-02)
Informację zmodyfikował(a): Kamila Szal (2017-10-02)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP