Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
130 Uchwała nr VIII/130/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr/826/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Mysłowice 2019-04-25
129 Uchwała nr VIII/129/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/827/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Straży Miejskiej Mysłowice 2019-04-25
128 Uchwała nr VIII/128/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/195/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice 2019-04-25
127 Uchwała nr VIII/127/19 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani G. M. oraz Pana R. U. Na bezczynność Prezydenta Miasta 2019-04-25
126 Uchwała nr VIII/126/19 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie miasta 2019-04-25
125 Uchwała nr VIII/125/19 w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza w Mysłowicach w latach 2019 – 2023 2019-04-25
124 Uchwała nr VIII/124/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 2019-04-25
123 Uchwała nr VIII/123/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok 2019-04-25
122 Uchwała nr VIII/122/19 w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasta Mysłowice od dnia 1 września 2019 roku 2019-04-25
121 Uchwała nr VIII/121/19 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 r. 2019-04-25
Informację wprowadził(a): Marzena Karolczyk (2016-02-02)
Informację zmodyfikował(a): Kamila Szal (2017-10-02)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP