Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Obowiązujący od roku 1993 Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice utracił moc z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Miasto Mysłowice posiada 15 dzielnic: dz. Piasek, dz. Bończyk - Tuwima, dz. Szopena - Wielka Skotnica, dz. Stare Miasto, dz. Centrum, dz. Janów Miejski - Ćmok, dz. Brzęczkowice i Słupna, dz. Morgi, dz. Brzezinka, dz. Wesoła, dz. Larysz - Hajdowizna, dz. Kosztowy, dz. Krasowy, dz. Dziećkowice, dz. Ławki.

Obecnie w trakcie opracowania są 4 projekty planów zagospodarowania przestrzennego, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. Obejmują swymi granicami część dzielnic: Morgi, Larysz - Hajdowizna, Brzezinka, Bończyk - Tuwima, Szopena-Wielka Skotnica oraz Janów Miejski - Ćmok.

 

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia miasta

6562 ha

Powierzchnia lasów - ok. 28 %

1836 ha

Powierzchnia miasta – powierzchnia lasów = ok. 72 %

4726 ha


 

MPZP obowiązujące

2336 ha = 35,6 % powierzchni miasta (z wyłączeniem lasów = 49,4 %)

MPZP w trakcie realizacji

371 ha = 5,7 % powierzchni miasta (z wyłączeniem lasów 7,9 %)

RAZEM:

2707 ha = 41,3% powierzchni miasta (z wyłączeniem lasów = 57,3 %)

Oryginały planów miejscowych przechowuje Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w wersji papierowej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania tutejszego Urzędu do wglądu w godzinach pracy urzędu pod adresem: Plac Wolności 5, pok. nr 109 (tel.: 032/ 31 71 324). Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w wersji elektronicznej dostępne są poniżej.

Informację wprowadził(a): Beata Sowa (2016-11-04)
Informację zmodyfikował(a): Beata Sowa (2016-11-04)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP