Obwieszczenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
6 grudnia 2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej NN na działce nr 1986/46 przy ul. Dzióbka i Rymera w Mysłowicach”.
3 grudnia 2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 46/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej Ø 160 w Mysłowicach przy ul. Mickiewicza na działkach nr 3095/47, 2681/261, 3111/48, 2267/48”.
Źródło: Szymon Jawor
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-06)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-12-06)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP