Obwieszczenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
5 stycznia 2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 61/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN w Mysłowicach przy ul. Laryskiej na działce nr 1514/97”.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-06)
Informację zmodyfikował(a): Patrycja Bernaś (2022-01-05)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP