Obwieszczenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
6 sierpnia 2020 Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 maja 2019 r. znak: WOOŚ.4210.34.2016.KC.27, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia Drogowej Trasy Średnicowej Katowice na terenie miast: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno (Drogowa Trasa Średnicowa Wschód)”
4 sierpnia 2020 W związku z planowanym zakończeniem remontu ul. Orła Białego w Mysłowicach, od dnia 9 sierpnia 2020 r. planowane jest przywrócone dotychczasowych tras kursowania oraz przystanków autobusowych linii nr 44, 77 i 77N w ciągu wyżej wymienionej ulicy.
4 sierpnia 2020 Jakość powietrza
4 sierpnia 2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 25/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Mysłowicach przy ul. Orła Białego na działkach nr 527/170, 1140/170, 1500/170, 1550/170 obręb 0010 Wesoła karta mapy 3”.
4 sierpnia 2020 Zmiana funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z wyścigiem Tour de Pologne.
4 sierpnia 2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzno podające do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa magistrali ciepłowniczej 2xDN400 dla miasta Mysłowice. Dotyczy fragmentu magistrali ciepłowniczej planowanej na terenie BWF Orwat Poland Sp. z o. o., przy ul. Stadionowej 4 w Mysłowicach”
4 sierpnia 2020 Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody
3 sierpnia 2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 22/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa linii kablowej nN dla zasilania budynku usługowego w Mysłowicach w rejonie ul. Świerczyny oraz ul. Obrzeżna Północna na działkach nr 714/8, 2039/223, 1831/223 obręb 0007Mysłowice karta mapy 1”.
3 sierpnia 2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich na działkach nr 1025/32, 1012/32, 1021/9 obręb 0010 Wesoła karta mapy 4”.
3 sierpnia 2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów preizolowanej na działce nr 1533/4 przy ul. Stadionowej w Mysłowicach”.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-06)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2020-08-07)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP