Ogłoszenia / Komunikaty

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
24 stycznia 2020 Jakość powietrza
23 stycznia 2020 Jakość powietrza
22 stycznia 2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice podające do publicznej wiadomości, że w otrzymanym pismem znak NS/ZNS/524.518.1146.552/2019.12/2020 z dnia 10.01.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej 20 stycznia 2020 r. wezwano Pana Mariusza Stępniaka z firmy Drocad Sp. z o. o. działającego w imieniu Gminy Jaworzno do ponownego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa węzła Nowoszczakowska w ciągu ul. Grunwaldzkiej DK79, projekt „Miasto Twarzą do Autostrady” wraz z odcinkiem Obwodnicy Północnej do skrzyżowania z ul. Szczakowską w Jaworznie.
22 stycznia 2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci gazowej śr/c do budynku w Mysłowicach przy ul. Harcerzy Śląskich na działce nr 1378/84”.
22 stycznia 2020 Możliwe marznące opady
22 stycznia 2020 Spotkanie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych
22 stycznia 2020 Zapobieganie ASF na terenie miasta Mysłowice
22 stycznia 2020 Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA na pozostałym terytorium Polski.
21 stycznia 2020 Zapytanie cenowe na świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach.
21 stycznia 2020 Jakość powietrza
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-10)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2020-01-24)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP