Ogłoszenia / Komunikaty

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
7 sierpnia 2020 Powszechny Spis Rolny
7 sierpnia 2020 Jakość powietrza
7 sierpnia 2020 Ostrzeżenie meteorologiczne - upał
6 sierpnia 2020 Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 maja 2019 r. znak: WOOŚ.4210.34.2016.KC.27, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia Drogowej Trasy Średnicowej Katowice na terenie miast: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno (Drogowa Trasa Średnicowa Wschód)”
6 sierpnia 2020 Jakość powietrza
5 sierpnia 2020 Jakość powietrza
4 sierpnia 2020 W związku z planowanym zakończeniem remontu ul. Orła Białego w Mysłowicach, od dnia 9 sierpnia 2020 r. planowane jest przywrócone dotychczasowych tras kursowania oraz przystanków autobusowych linii nr 44, 77 i 77N w ciągu wyżej wymienionej ulicy.
4 sierpnia 2020 Jakość powietrza
4 sierpnia 2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 25/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Mysłowicach przy ul. Orła Białego na działkach nr 527/170, 1140/170, 1500/170, 1550/170 obręb 0010 Wesoła karta mapy 3”.
4 sierpnia 2020 Zmiana funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z wyścigiem Tour de Pologne.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-10)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2020-08-07)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP