Ogłoszenia / Komunikaty

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
3 października 2023 Prezydent Miasta Mysłowice uprzejmie informuje, że w dniu 10 listopada 2023 r. Urząd Miasta Mysłowice będzie nieczynny.
2 października 2023 Ogłoszenie: ,,Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022 roku.’’
2 października 2023 Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że zawiadamia, że na wniosek Transgór S.A., ul. Fabryczna 7a, 41-404 Mysłowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu firmy Transgór S.A., zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 7a w Mysłowicach.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-10)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-10-03)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP