Obwieszczenia Wydziału Ochrony Środowiska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
22 lipca 2020 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. poletka rozsączającego na działce o nr 3347/111 w Mysłowicach.
21 lipca 2020 Wyniki przetargu z dnia 20 lipca 2020 r.
15 lipca 2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice zawiadamiające strony postępowania, że w związku otrzymanym pismem znak NS/NZ/523/43/20 z dnia 3.07.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach 13 lipca 2020 r. wezwano Pana Łukasza Wawszczaka działającego w imieniu 7R Sp. z o. o. do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn: „ Budowa budynku magazynowo – produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 1703/248, 1705/248, 1713/248, 1427/248, 1429/248, 1432/248, 1154/248, 1156/248, 1158/248 w Mysłowicach, Gmina Mysłowice”.
7 lipca 2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51 uchylającą w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku Białej”
1 lipca 2020 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie zakładu przy ul. Storczyków 21 w Mysłowicach.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-12)
Informację zmodyfikował(a): Patrycja Bernaś (2020-07-22)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP