Obwieszczenia Wydziału Ochrony Środowiska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
17 stycznia 2020 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających z terenu samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Gen. J. Ziętka do urządzeń kanalizacyjnych.
17 stycznia 2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 16 stycznia 2020 r. o terminie polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „DANIEL” Tychy na sezon łowiecki 2019/2020 obwód łowiecki nr 137.
13 stycznia 2020 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Gminie Miasto Mysłowice pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu Kosztowskiego wód opadowych trzema istniejącymi urządzeniami wodnymi stanowiącymi wyloty służące do wprowadzania wody do wód rowu Kosztowskiego.
13 stycznia 2020 Obwieszczenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zawiadamiające o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 lipca 2018 WOOŚ.4210.39.2016.JB, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. „Drogowa Trasa Średnicowa na terenie miast Mysłowice i Sosnowiec, na odcinku od węzła „Janów” – przez Mysłowice ul. Obrzeżną Północną – do węzła „Sosnowiec Bór” wraz z konieczną rozbudową ul. Ostrogórskiej i ul. Mikołajczyka”.
10 stycznia 2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku Białej”
8 stycznia 2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża „Brzezinka 3”
3 stycznia 2020 Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 maja 2019 r. znak: WOOŚ.4210.34.2016.KC.27, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia Drogowej Trasy Średnicowej Katowice na terenie miast: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno (Drogowa Trasa Średnicowa Wschód)”
3 stycznia 2020 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania „Przebudowa stacji Mysłowice wraz wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków” w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice-podg Szambelnia – Mysłowice””.
3 stycznia 2020 Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dot. odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”.
2 stycznia 2020 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 167 zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 77.
Źródło: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-12)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2020-01-21)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP