Obwieszczenia Wydziału Ochrony Środowiska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
12 września 2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji z dnia 12.09.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: zbieraniu odpadów przez firmę METAL – BUDEX s.c. Michał Stawiarz, Mirosław Dura na działce nr 2129/223 przy ul. Obrzeżnej Północnej nr 15 w Mysłowicach.
12 września 2019 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa autostrady A4 w rejonie Placu Poboru Opłat w Brzęczkowicach w km 351+100 do 352+370, wraz z przebudową kolidujących sieci elektrycznych, oświetleniowych, przebudową rowów na działkach nr 170/44, 177/44, 180/44, 183/44, 257/30, 259/32, 261/31, 263/30, 199/31, 277/29, 265/29, 205/29, 202/30, 279/28, 267/28, 208/28, 214/25, 217/25, 220/25, 223/16, 226/14, 1625/48 – ETAP 1 i 2 w ramach zamierzenia „Rozbudowa Placu Poboru Opłat w Brzęczkowicach”.
4 września 2019 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża „Brzezinka 3”
4 września 2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji z dnia 29.08.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw, realizowanego na działce nr 2351/208 w Mysłowicach.
4 września 2019 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap 1: Linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – prace przygotowawcze” oraz projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska etap 1: Linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”
3 września 2019 Obwieszczenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zawiadamiające o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 lipca 2018 WOOŚ.4210.39.2016.JB, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. „Drogowa Trasa Średnicowa na terenie miast Mysłowice i Sosnowiec, na odcinku od węzła „Janów” – przez Mysłowice ul. Obrzeżną Północną – do węzła „Sosnowiec Bór” wraz z konieczną rozbudową ul. Ostrogórskiej i ul. Mikołajczyka”.
3 września 2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wezwaniu stron postępowania do wzięcia udziału w rozprawie administracyjnej, która odbędzie się w dniu 23.09.2019 r. o godz. 12:00 w Budynku D Urzędu Miasta w Jaworznie ul. Plac Górników 5 w sali konferencyjnej nr 225, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa węzła Nowoszczakowska w ciągu ul. Grunwaldzkiej DK79, projekt „Miasto Twarzą do Autostrady” wraz z odcinkiem Obwodnicy Północnej do skrzyżowania z ul. Szczakowską w Jaworznie”.
2 września 2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wniesieniu zażalenia na postanowienie z dnia 20.08.2019 r. o znaku WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.77 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 01.10.2018 r. WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-12)
Informację zmodyfikował(a): Sandra Biernacka (2019-09-17)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP