Obwieszczenia Wydziału Ochrony Środowiska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
11 grudnia 2019 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu drenażu rozsączającego, stanowiącego element oczyszczalni ścieków, projektowanego na działce o numerze ewidencyjnym 423/1 obręb Krasowy w Mysłowicach.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-12)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-12-11)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP