Obwieszczenia Wydziału Architektury i Budownictwa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
22 sierpnia 2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 292019 z dn. 19 sierpnia 2019r. pod nazwą: „Budowa stacji transformatorowej, budowa linii kablowej SN, budowa linii kablowej nN w ramach modernizacji linii napowietrznej SN na terenach leśnych; przebudowa linii napowietrznej relacji stacja Stołówka – odł. 823 w Mysłowicach na linię kablową w Mysłowicach rejonie ulic Murckowskiej i ul. Krasowskiej na działkach nr 195/1, 83/2, 22/6, 85/4, 84/2, 13, 951/50, 2381/50, 791/49, 790/49, 190/48, 185/48, 32, 830/61, 805/2, 982/31, 829/30, 679/30, 596/30, 942/30, 943/30.”.
22 sierpnia 2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa gazuciagu n/c w Mysłowicach przy ul.Górnośląskiej na działkach nr 119, 2663/294, 1200/7, 2760/294”.
22 sierpnia 2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej w Mysłowicach przy ul. Kormoranów na działkach nr 8861/144, 8862/144, 8863/144, 8864/144, 8865/144, 8866/144, 8867/144, 8868/144, 8869/144, 8870/144, 8871/144, 8874/144, 8875/144, 8876/144, 8877/144, 8879/144, 9164/144, 8878/144, 8757/144, 8872/144, 8456/200, 8457/200, 8873/144, 8455/200
12 sierpnia 2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
12 sierpnia 2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie wydania decyzji wygaszającej decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2019 z dn. 24 kwietnia 2019r. pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej Mysłowicach przy ul. Kormoranów
1 sierpnia 2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa stacji transformatorowej wraz z siecią NN i SN w celu przyłaczenia do sieci osiedla przasy ul. Chopina w Mysłowicach.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-13)
Informację zmodyfikował(a): Sandra Biernacka (2019-08-23)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP