Obwieszczenia Wydziału Architektury i Budownictwa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
14 stycznia 2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 54/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowa linii zasilającej SN w Mysłowicach przy ul. Partyzantów na działkach nr 3264/244 i 3265/244”.
8 stycznia 2020 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa linii kablowej nN 230/400 od stacji SN/nN Krasowy 2, do zestawu złączowo-pomiarowego – Dz. nr 2115/39, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 554/155; dz. nr 553/164; dz. nr 551/164; dz. nr 549/166; dz. nr 654/169 i dz. nr 561/169, k.m. 1, obręb Krasowy, w granicach terenów zamkniętych”.
2 stycznia 2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci gazowej śr/c w Mysłowicach przy ul. Reja na działkach nr 2050/78 i 1647/66”.
2 stycznia 2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 53/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN dla zasilania 3 domów jednorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Storczyków na działkach nr 455/142, 560/1, 2336/126, 1027/127, 1028/127, 416/127, 2332/126”.
Źródło: Dominik Lorenc-Naczelnik
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-13)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2020-01-14)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP