Obwieszczenia Wydziału Architektury i Budownictwa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
3 sierpnia 2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 22/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa linii kablowej nN dla zasilania budynku usługowego w Mysłowicach w rejonie ul. Świerczyny oraz ul. Obrzeżna Północna na działkach nr 714/8, 2039/223, 1831/223 obręb 0007Mysłowice karta mapy 1”.
3 sierpnia 2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich na działkach nr 1025/32, 1012/32, 1021/9 obręb 0010 Wesoła karta mapy 4”.
3 sierpnia 2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów preizolowanej na działce nr 1533/4 przy ul. Stadionowej w Mysłowicach”.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-13)
Informację zmodyfikował(a): Patrycja Bernaś (2020-08-03)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP