Wydziału Architektury, Planowania i Strategii

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
31 stycznia 2023 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
12 stycznia 2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn: „Rozbudowa budynku hali nr 1 o halę nr 2 z blokiem biurowo-socjalnym oraz budowa portierni i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej na działkach nr 3182/167, 3183/167, 3184/167, 3185/167, 3186/167, 3187/167, 3188/167, 3189/167, 3190/167, 3191/167, 3192/167, 3193/167, 3194/167, 3195/167, 3196/167 obręb 0007 karta mapy 4”.
4 stycznia 2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 34/2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci kablowej SN w Mysłowicach przy ul. Zielnioka na działkach nr 993/244 i 2937/266 obręb 0004 Kosztowy karta mapy 3”.
3 stycznia 2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 22/2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr MYS7110A wraz z kablową linią zasilającą w Mysłowicach przy ul. M. Jastruna na działce nr 9123/73 obręb 0007 Mysłowice karta mapy 3”.
Źródło: Bożena Zając - Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury, Planowania i Strategii
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-13)
Informację zmodyfikował(a): Dominika Bednarczyk (2023-01-31)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP