Wydziału Architektury, Planowania i Strategii

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
14 stycznia 2022 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wniesionym do Ministra Rozwoju i Technologii odwołaniu od decyzji Wojewody Śląskiego nr 9/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na.: -budowie gazociągu przesyłowego DN500 MOP 5,5 MPa relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń na odcinku od ul. Łąkowej w Imielinie do ZZU KZ0505 w Mysłowicach o dł. ok. 3000 m, -budowie zespołu zaporowo-upustowego DN500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscu istniejącego nr KZ0505 przeznaczonego do rozbiórki, -rozbiórce istniejącego zespołu zaporowo-upustowego DN 500 nr KZ0506, -przebudowie istniejącej stacji ochrony katodowej -wyłączeniu z eksploatacji istniejącego gazociągu DN500 realizowanej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa odc. gazociągu DN 500 realizacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń – wykonanie dokumentacji projektowej – odc. Eksploatacyjny: Przemsza – Tworzeń odc. od ul. Łąkowej w Imielinie do ZZU KZ0505
5 stycznia 2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 61/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN w Mysłowicach przy ul. Laryskiej na działce nr 1514/97”.
4 stycznia 2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 62/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN wraz z budową zestawów złączowo-pomiarowych nN w Mysłowicach przy ul. Górnośląskiej na działkach nr 119, 2219/174, 1081/181, 643/180, 749/248, 695/249, 687/249, 534/252, 1933/252, 1839/253, 186, 1717/185, 1000/183, 1414/182, 2459/182, 2176/171, 2221/174, 2220/174, 2604/174 obręb 0004 Kosztowy karta mapy 3”.
3 stycznia 2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 63/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Mysłowicach przy ul. Stanisława Staszica i ul. Wielka Skotnica na działkach nr 9033/171, 9032/171, 4088/200 i 7826/196 w ramach zadania pn. przebudowa istniejącej sieci gazowej w Mysłowicach w rejonie ulicy Bończyka, Kormoranów i Staszica”
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-13)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2022-01-14)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP