Wydziału Architektury, Planowania i Strategii

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
13 lipca 2022
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bończyka i Katowickiej w Mysłowicach

projekt zmiany planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w terminie określonym w obwieszczeniu pod linkiem

http://www.bip.myslowice.pl/page/1746,projekty--miejscowych-planow-zagospodarowania-.html

Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Patrycja Bernaś (2022-07-13)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP