1. Zmiana MPZP z 1999 r. (utracił ważność w części)

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

PODSTAWA PRAWNA

ZMIANA MPZP z 1999 r. : zmiany: A, B1, B2.1, B2.2, B3, B6.1, B6.2, B6.3, C1, C2.

Uchwała RM Mysłowice Nr XII/146/99 z 30 czerwca 1999 (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 54 poz. 1289 z 1999) w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice.

ZMIANA MPZP z 1999 r. : zmiana: B4

Uchwała RM Mysłowice Nr XII/175/99 z 21 października 1999 (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 54 poz. 1290 z 1999) w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice.

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP