Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) (BHP)

Zakres działań:
  • Prowadzenie całości spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym szkoleń pracowników Urzędu Miasta.
  • Prowadzenie spraw związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.
Informację wprowadził(a): Anna Górny (2019-04-05)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP