Struktura organizacyjna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kancelaria Rady Miasta (KR)
ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
pok.: 307
tel.: (+48) 32 317 13 77
fax: (+48) 32 317 12 24
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:
 • Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Miasta i Komisji Rady,
 • Przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń Komisji Rady pod względem organizacyjnym i technicznym,
 • Opracowywanie materiałów z sesji Rady oraz posiedzeń Komisji Rady i przekazywanie ich właściwym organom,
 • Monitoring uprawnień Radnych wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym i przepisów uchwał Rady,
 • Realizacja obowiązków związanych z wyborami ławników sądowych,
 • Przygotowywanie materiałów i informacji dotyczących pracy Rady, Komisji i Zespołów oraz przekazywanie ich Radnym i Prezydentowi,
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji Edytor Aktów Prawnych,
 • Ewidencja i włączanie interpelacji oraz wniosków Radnych w obieg dokumentów w Urzędzie,
 • Prowadzenie rejestru uchwał Rady i przekazywanie ich organom nadzoru prawnego,
 • Planowanie, opracowywanie i realizacja budżetu Rady,
 • Naliczanie diet Radnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Realizacja wydatków z budżetu Miasta w zakresie uiszczania składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta do związków międzygminnych,
 • Koordynacja wyborów organów jednostek pomocniczych Miasta,
 • Koordynacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta,
 • Prowadzenie ewidencji jednostek pomocniczych Miasta,
 • Koordynowanie petycji rozpatrywanych przez Radę Miasta oraz Prezydenta Miasta.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań wyborczych i referendalnych.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-04)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-04-04)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP