Struktura organizacyjna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
II Zastępca Prezydenta Miasta (Z2)
Mateusz Targoś
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 201
tel.: (+48) 32 317 11 01
fax: (+48) 32 222 25 65

Zastępcy Prezydenta uczestniczą w kierowaniu pracą Urzędu według podziału zadań - nadzorując i kontrolując pracę podległych im komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych gminy oraz powiatowych inspekcji, służb i straży.

Zastępcy Prezydenta Miasta pod względem formalno-prawnym podlegają Prezydentowi Miasta.

Zakres działań:

Zastępcy Prezydenta Miasta w szczególności:

  1. sprawują bezpośredni nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  2. zapewniają w podporządkowanych komórkach organizacyjnych kompleksowe rozwiązywanie problemów w zakresie funkcjonowania i rozwoju Miasta;
  3. wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na mocy szczegółowych upoważnień Prezydenta;
  4. nadzorują udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje posłów, senatorów i radnych w zakresie powierzonej im działalności;
  5. nadzorują rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli w zakresie powierzonej im działalności;
  6. zastępują Prezydenta w czasie jego nieobecności w drodze odrębnego zarządzenia.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-04)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-01-28)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP