Oferty pracy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,w tym kierownicze jest przeprowadzany na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223 poz.1458, z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 406/11 Prezydenta Miasta z dnia 18 lipca 2011r w/s regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.

Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-27)
Informację zmodyfikował(a): Kamila Szal (2013-03-05)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP