Urzędy i instytucje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
ul. Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 222 16 78
fax: (+48) 32 222 16 78
e-mail: bmrk@bmrk.myslowice.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów - mgr inż. Anna Rosłoń

Czas pracy:

  • poniedziałek, czwartek 9:00 -17:00
  • wtorek, środa, piatek 8:00-16:00

Godziny przyjmowania konsumentów:

  • poniedziałek,czwartek 11.00 – 17.00
  • wtorek, środa, piatek 10.00 – 16.00

„Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów jest uregulowana w art. 37 – 43 ustawy z dnia 17 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów /t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331/

Do zadań miejskiego rzecznika konsumentów w szczególności należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Kompetencje rzecznika konsumentów nadane mu przez ustawodawcę i jego usytuowanie w strukturze samorządu powiatowego zmierzają do wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku dóbr i usług m.in. poprzez skrócenie jego drogi w egzekwowaniu należnych mu uprawnień. W gospodarce rynkowej instytucja miejskiego rzecznika konsumentów jest jednym z narzędzi polityki konsumenckiej państwa i samorządu terytorialnego.

 

Lokalizacja na mapie:
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-10)
Informację zmodyfikował(a): Kamila Szal (2017-09-05)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP