Skargi i wnioski

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Tryb załatwiania skarg i wniosków
 
Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:

Kodeks Postępowania Administracyjnego – Dział VIII „Skargi i Wnioski” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Organizację przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Mysłowice reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Mysłowice oraz jednostkach podporządkowanych organom Miasta Mysłowice.

Rejestr skarg i wniosków znajduje się w Wydziale Organizacyjnym - dostęp do rejestru prawnie ograniczony /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 101/2002 poz. 926 - tekst jednolity/
 

Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-29)
Informację zmodyfikował(a): Kamila Szal (2013-05-13)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP