Zbiory aktów prawa miejscowego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
19 grudnia 2019 Uchwała nr XVII/246/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2019/2020
19 grudnia 2019 Uchwała nr XVII/245/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mysłowice, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
19 grudnia 2019 Uchwała nr XVII/234/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
19 grudnia 2019 Uchwała nr XVII/232/19 w sprawie Uchwalenie budżetu Miasta Mysłowice na rok 2020
Źródło: Kierownik Kancelarii Rady Miasta Joanna Łoś
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-05)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2020-01-02)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP