Zbiory aktów prawa miejscowego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
26 stycznia 2023 Uchwała nr LXIII/1023/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
26 stycznia 2023 Uchwała nr LXIII/1021/23 w sprawie zmiany Uchwały NR X/156/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy z późn. zm.
26 stycznia 2023 Uchwała nr LXIII/1020/23 w sprawie zmiany uchwały nr LX/982/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.
26 stycznia 2023 Uchwała nr LXIII/1015/23 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok.
26 stycznia 2023 Uchwała nr LXIII/1010/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za 2022 rok
11 stycznia 2023 Uchwała nr LXII/1007/23 w sprawie zmian budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-05)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2023-03-21)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP