Zbiory aktów prawa miejscowego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
28 października 2021 Uchwała nr XLVII/705/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
28 października 2021 Uchwała nr XLVII/704/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
28 października 2021 Uchwała nr XLVII/703/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2021 roku
28 października 2021 Uchwała nr XLVII/702/21 w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-05)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2022-05-26)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP