Zbiory aktów prawa miejscowego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
26 września 2019 Uchwała nr XII/194/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach
26 września 2019 Uchwała nr XII/189/19 w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice
26 września 2019 Uchwała nr XII/186/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/420/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach
26 września 2019 Uchwała nr XII/177/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/459/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach
26 września 2019 Uchwała nr XII/177/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/459/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach
26 września 2019 Uchwała nr XII/176/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/86/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Mysłowice
Źródło: Kierownik Kancelarii Rady Miasta Joanna Łoś
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-05)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-10-02)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP