Zbiory aktów prawa miejscowego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
31 sierpnia 2023 Uchwała nr LXX/1188/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mysłowicach
31 sierpnia 2023 Uchwała nr LXX/1181/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2023 roku
31 sierpnia 2023 Uchwała nr LXX/1164/23 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok
31 sierpnia 2023 Uchwała nr LXX/1163/23 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok
31 sierpnia 2023 Uchwała nr LXX/1162/23 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok
31 sierpnia 2023 Uchwała nr LXX/1161/23 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-05)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-09-06)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP