Zbiory aktów prawa miejscowego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
30 maja 2019 Uchwała nr IX/142/19 w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/1058/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Mysłowice
30 maja 2019 Uchwała nr IX/138/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (ul. Stadionowa)
30 maja 2019 Uchwała nr IX/137/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
30 maja 2019 Uchwała nr IX/135/19 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
30 maja 2019 Uchwała nr IX/134/19 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
30 maja 2019 Uchwała nr IX/133/19 w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego
30 maja 2019 Uchwała nr IX/132/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-05)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-06-11)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP