Zbiory aktów prawa miejscowego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
28 lutego 2019 Uchwała nr VI/99/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach
28 lutego 2019 Uchwała nr VI/93/19 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
28 lutego 2019 Uchwała nr VI/92/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Mysłowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
28 lutego 2019 Uchwała nr VI/91/19 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
28 lutego 2019 Uchwała nr VI/90/19 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym
28 lutego 2019 Uchwała nr VI/89/19 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 r.
28 lutego 2019 Uchwała nr VI/88/19 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 r.
28 lutego 2019 Uchwała nr VI/87/19 w sprawie projektu planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 roku
28 lutego 2019 Uchwała nr VI/86/19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Mysłowice
Źródło: Kierownik Kancelarii Rady Miasta Joanna Łoś
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-05)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-03-12)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP