Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer573/23
Data29 września 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: przeprowadzenia głosowania nad projektami zgłoszonymi w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
Pliki do pobrania


Numer572/23
Data29 września 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 664/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie udostępniania nieruchomości stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Gminy Mysłowice i Skarbu Państwa w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.
Pliki do pobrania


Numer571/23
Data29 września 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie wyznaczenia Pana Witolda Obrzuta do pełnienia obowiązków kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Mysłowicach
Pliki do pobrania


Numer565/23
Data28 września 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w zakresie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Pliki do pobrania


Numer566/23
Data28 września 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego, niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice położonej przy ul. Laryskiej.
Pliki do pobrania


Numer564/23
Data26 września 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Książek – Grelewicz Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej
Pliki do pobrania


Numer563/23
Data26 września 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza.
Pliki do pobrania


Numer562/23
Data25 września 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej przy ulicy Mieczysława Jastruna.
Pliki do pobrania


Numer561/23
Data22 września 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Leśnej.
Pliki do pobrania


Numer560/23
Data22 września 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Fabrycznej w celu budowy linii elektroenergetycznej nN.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-10-02)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP