Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer394/20
Data31 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice ws. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Obrzeżnej Zachodniej - Stokrotek zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych osoby fizycznej.
Pliki do pobrania


Numer392/20
Data29 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice ws. ogłoszenia przetargu na najem wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mysłowice o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
Pliki do pobrania


Numer391/20
Data29 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice ws. powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer390/20
Data24 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice ws. założeń do projektu budżetu, kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Mysłowice na 2021 rok oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych.
Pliki do pobrania


Numer389/20
Data23 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice ws. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok.
Pliki do pobrania


Numer388/20
Data23 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice ws. zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulic 1000-lecia Państwa Polskiego-Cegielniana.
Pliki do pobrania


Numer387/20
Data23 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice ws. zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Krótkiej.
Pliki do pobrania


Numer386/20
Data23 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice ws. zawarcia na okres do dnia 30 kwietnia 2022 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach u zbiegu ulicy Mikołowska-Stokrotek.
Pliki do pobrania


Numer385/20
Data21 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice ws. powołania Zespołu do spraw weryfikacji projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.
Pliki do pobrania


Numer377/20
Data17 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice ws. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Patrycja Bernaś (2020-08-03)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP