Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer445/19
Data14 października 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 394/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 11 września 2019r. W sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 im. Dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41
Pliki do pobrania


Numer444/19
Data14 października 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w rejonie ulic Obrzeżna Zachodnia - Stokrotek zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych osoby fizycznej
Pliki do pobrania


Numer443/19
Data14 października 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice
Pliki do pobrania


Numer442/19
Data14 października 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice
Pliki do pobrania


Numer440/19
Data11 października 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice
Pliki do pobrania


Numer439/19
Data7 października 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok
Pliki do pobrania


Numer438/19
Data7 października 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy Kokota na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.
WydziałWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Numer437/19
Data7 października 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w rejonie ulicy Katowickiej zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych osoby fizycznej
WydziałWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Numer436/19
Data7 października 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice
WydziałWydział Organizacyjny, Kadr i Płac
Pliki do pobrania


Numer435/19
Data7 października 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws zmiany Zarządzenia Nr 196/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice
WydziałWydział Organizacyjny, Kadr i Płac
Pliki do pobrania


Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-10-21)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP