Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer38/23
Data30 stycznia 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 23/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 16 stycznia 2019r. dotyczącego wprowadzenia w Urzędzie Miasta Mysłowice jednolitego teksu Regulaminu określającego sposób i zasady powoływania kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych, prowadzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz odbioru operatów szacunkowych i wzajemnych rozliczeń w postępowaniach administracyjnych prowadzonych z udziałem biegłych w Urzędzie Miasta Mysłowice w zakresie działania Zespołu Regulacji Stanów Prawnych dla nieruchomości drogowych.
Pliki do pobrania


Numer47/23
Data30 stycznia 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer46/23
Data30 stycznia 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer45/23
Data30 stycznia 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer44/23
Data30 stycznia 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer43/23
Data30 stycznia 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer42/23
Data30 stycznia 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer41/23
Data30 stycznia 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer40/23
Data30 stycznia 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: planu oraz maksymalnych kwot dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku.
Pliki do pobrania


Numer37/23
Data30 stycznia 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. realizacji projektu Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO MYSŁOWICE, w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Dominika Bednarczyk (2023-01-31)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP