Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer606/21
Data29 listopada 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych za rok 2021 i 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach.
Pliki do pobrania


Numer607/21
Data29 listopada 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy Kormoranów, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Pliki do pobrania


Numer605/21
Data26 listopada 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Dyrektora Mysłowickiego Ośrodka Kultury.
Pliki do pobrania


Numer585/21
Data25 listopada 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy obowiązujących w sprawach: - o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta Mysłowice wraz z informacją – dane o aktualnie zajmowanym lokalu, stanowiącą załącznik nr 1 do wniosku, zaświadczeniem o dochodach ze stosunku pracy, stanowiącym załącznik nr 2 do wniosku, oświadczeniem o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, stanowiącym załącznik nr 3 do wniosku, oświadczeniem o nieuzyskiwaniu dochodów, stanowiącym załącznik nr 4 do wniosku, oświadczeniem majątkowym, stanowiącym załącznik nr 5 do wniosku, - o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m² z zasobu Miasta Mysłowice, - o zamianę lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer584/21
Data24 listopada 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Zespołu – komitetu sterującego do przygotowania i realizacji koncepcji zagospodarowania przejętych przez Gminę Miasto Mysłowice terenów po byłej KWK „Mysłowice”.
Pliki do pobrania


Numer582/21
Data23 listopada 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia ilości stypendystów, okresu wypłacania i wysokości stypendiów przyznanych na rok szkolny 2021/2022 w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”.
Pliki do pobrania


Numer581/21
Data23 listopada 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer579/21
Data22 listopada 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie nadania nowego brzmienia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer580/21
Data22 listopada 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer578/21
Data22 listopada 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2021-11-29)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP