Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer26/19
Data21 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 21 stycznia br. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
WydziałWydział Organizacyjny
Pliki do pobrania


Numer25/19
Data21 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 21 stycznia br. w sprawie: zwolnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
WydziałWydział Organizacyjny
Pliki do pobrania


Numer24/19
Data18 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 18 stycznia br. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 519/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Mysłowice
WydziałWydział Infrastruktury Miejskiej
Pliki do pobrania


Numer23/19
Data16 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 16 stycznia br. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Mysłowice jednolitego tekstu Regulaminu określającego sposób i zasady powoływania kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych, prowadzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz odbioru operatów szacunkowych i wzajemnych rozliczeń w postępowaniach administracyjnych prowadzonych z udziałem biegłych w Urzędzie Miasta Mysłowice w zakresie działania Zespołu Regulacji stanów Prawnych dla nieruchomości drogowych
WydziałWydział Infrastruktury Miejskiej
Pliki do pobrania


Numer22/19
Data15 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na okres do lat trzech umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Mikołowskiej i Stokrotek
WydziałWydział Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Numer21/19
Data15 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 265/12 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych oraz wyposażenia, stanowiących majątek Urzędu Miasta Mysłowice
WydziałWydział Organizacyjny
Pliki do pobrania


Numer20/19
Data15 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: gratyfikacji jubileuszowych dla małżeństw obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, małżeństw obchodzących 65-lecie pożycia małżeńskiego oraz dla obchodzących 100, 101 i kolejne rocznice urodzin, mieszkańców miasta Mysłowice
WydziałUrząd Stanu Cywilnego
Pliki do pobrania


Numer19/19
Data14 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 664/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym
WydziałWydział Infrastruktury Miejskiej
Pliki do pobrania


Numer18/19
Data14 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 663/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
WydziałWydział Infrastruktury Miejskiej
Pliki do pobrania


Numer17/19
Data11 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 11 stycznia br. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Partyzantów
WydziałWydział Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-01-21)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP