Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer258/19
Data13 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: wprowadzenia Regulaminu odbywania służby przygotowawczej i sposobu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Mysłowice
Pliki do pobrania


Numer257/19
Data10 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 46/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mysłowice
WydziałWydział Edukacji
Pliki do pobrania


Numer255/19
Data6 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: utworzenia Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Pliki do pobrania


Numer254/19
Data5 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 137/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części powierzchni ścian w salach chorych i innych wyznaczonych pomieszczeniach w celu zainstalowania systemu płatnej telewizji szpitalnej (STS), przez SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Pliki do pobrania


Numer253/19
Data5 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Kosztowskiej celem wykonania prac polegających na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci kanalizacji deszczowej
Pliki do pobrania


Numer252/19
Data5 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: wymiana uszkodzonego hydrantu podziemnego w rejonie ulicy Partyzantów
Pliki do pobrania


Numer251/19
Data5 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego Zarządzeniem nr 217/2019 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 maja 2019r.
Pliki do pobrania


Numer250/19
Data5 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym "Żłobku Tru Tu Tu" w Mysłowicach ul. Ks. Norberta Bończyka 36a.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-06-18)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP