Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer72/20
Data13 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej.
WydziałWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Numer71/20
Data13 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Kolejowej.
WydziałWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Numer70/20
Data13 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej.
WydziałWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Numer56/20
Data10 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie nadania imienia Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Mysłowicach Sala Konferencyjna im. Jacoba Lustiga.
Pliki do pobrania


Numer55/20
Data7 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki celem wykonania prac polegających na rozbudowie sieci oraz budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nN dla zasilania obiektu handlowo - usługowego.
Pliki do pobrania


Numer54/20
Data7 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice dotyczącego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku.
Pliki do pobrania


Numer53/20
Data3 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach przy ul. Dolnej.
Pliki do pobrania


Numer52/20
Data3 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Pliki do pobrania


Numer51/20
Data3 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Dolnej.
Pliki do pobrania


Numer50/20
Data3 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie objęcia nowych udziałów przez Gminę Miasto Mysłowice w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach poprzez podwyższenie kapitału zakładowego.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2020-02-19)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP