Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer383/22
Data27 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Szczęsnej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pliki do pobrania


Numer382/22
Data27 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Ignasiak - Skurowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pliki do pobrania


Numer381/22
Data27 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana Kamila Kiełkowskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pliki do pobrania


Numer380/22
Data27 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Sachowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pliki do pobrania


Numer379/22
Data24 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2022 rok.
Pliki do pobrania


Numer378/22
Data24 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zwołanej w dniach 27-30.06.2022 r.
Pliki do pobrania


Numer377/22
Data24 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie wprowadzenia "Regulaminu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym"
Pliki do pobrania


Numer376/22
Data24 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych"
Pliki do pobrania


Numer375/22
Data22 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice w latach 2022 - 2023.
Pliki do pobrania


Numer374/22
Data21 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży ruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Dominika Bednarczyk (2022-07-01)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP