Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer402/19
Data16 września 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws przejęcia na rzecz Gminy Miasta Mysłowice w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Bytomskiej od Spółki Restrukturyzacj Kopalń S. A
WydziałWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Numer400/19
Data16 września 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws powołania II Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice
WydziałKancelaria Prezydenta Miasta
Pliki do pobrania


Numer399/19
Data13 września 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws przeprowadzenia ponownych konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice
WydziałKancelaria Prezydenta Miasta
Pliki do pobrania


Numer398/19
Data13 września 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Katowickiej celem wykonania prac polegających na budowie przyłącza energetycznego dla zasilania tablicy informacyjnej
WydziałWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Numer397/19
Data13 września 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Armii Krajowej celem wykonania prac polegających na budowie przyłącza energetycznego dla zasilania garażu
WydziałWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Numer396/19
Data13 września 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws głosowania mieszkańców nad zadaniami zgłoszonymi do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
WydziałKancelaria Prezydenta Miasta
Pliki do pobrania


Numer395/19
Data11 września 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok
WydziałWydział Budżetu
Pliki do pobrania


Numer392/19
Data11 września 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: odwołania II Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice.
WydziałWydział Organizacyjny, Kadr i Płac
Pliki do pobrania


NumerZP nr 394/19
Data11 września 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41
WydziałWydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pliki do pobrania


Numer393/19
Data11 września 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 ws wyznaczenia Pani Patrycji Średzińskiej - nauczyciela Przedszkola nr 15 w Mysłowicach, jako osoby zastępujacej dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności
WydziałWydział Edukacji
Pliki do pobrania


Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Sandra Biernacka (2019-09-19)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP