Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer373/22
Data21 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer372/22
Data21 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer371/22
Data20 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2022 rok.
Pliki do pobrania


Numer370/22
Data15 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ekologicznego w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer369/22
Data15 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 214/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. systemów zarządzania w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer368/22
Data15 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 522/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer367/22
Data15 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 579/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 22 listopada 2021 r. z późn. zm. w sprawie nadania nowego brzmienia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer366/22
Data15 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 333/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 02 czerwca 2022 roku w sprawie: zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Długiej.
Pliki do pobrania


Numer365/22
Data15 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice dotyczącego określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.
Pliki do pobrania


Numer364/22
Data15 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: sprzedaży udziału Gminy Mysłowice w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Mysłowicach przy ulicy Wielka Skotnica 74/3, na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Dominika Bednarczyk (2022-07-01)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP