Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer363/22
Data15 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, ogłoszonego Zarządzeniem nr 322/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27 maja 2022 r.
Pliki do pobrania


Numer362/22
Data15 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, ogłoszonego Zarządzeniem nr 323/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27 maja 2022 r.
Pliki do pobrania


Numer361/22
Data15 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 55/2002 z dnia 12 sierpnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach.
Pliki do pobrania


Numer360/22
Data15 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 55/2002 z dnia 12 sierpnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach.
Pliki do pobrania


Numer359/22
Data15 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Chromika w Mysłowicach.
Pliki do pobrania


Numer358/22
Data14 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zwołanej w dniach 20-21.06.2022r.
Pliki do pobrania


Numer356/22
Data13 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy obowiązujących w sprawach: - o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta Mysłowice - o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m² z zasobu Miasta Mysłowice, - o zamianę lokalu na inny wolny lokal z mieszkaniowego zasobu Miasta Mysłowice, oraz załączników do ww. formularzy: informacja – dane o aktualnie zajmowanym lokalu, zaświadczenie o dochodach ze stosunku pracy, oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów, oświadczenie majątkowe.
Pliki do pobrania


Numer357/22
Data13 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 24/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.
Pliki do pobrania


Numer355/22
Data13 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: ustalenia godzin pracy Urzędu Miasta Mysłowice w dniach 15 lipca 2022 r. oraz 16 września 2022 r.
Pliki do pobrania


Numer354/22
Data10 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zwołanej w dniach 13-15.06.2022 r.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Dominika Bednarczyk (2022-07-01)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP