Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer344/22
Data7 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zajęcia nieruchomości gruntowych położonych w Mysłowicach przy ulicy Kosztowskiej w celu budowy odcinków gazociągu n/c.
Pliki do pobrania


Numer342/22
Data6 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zwołanej na dzień 07.06.2022 r.
Pliki do pobrania


Numer341/22
Data6 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy Kościelnej, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Pliki do pobrania


Numer340/22
Data6 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Stokrotek.
Pliki do pobrania


Numer339/22
Data6 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 2524/11 o powierzchni 0,1602ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1L/00038118/8, położonej w Mysłowicach przy ul. Kościelniaka.
Pliki do pobrania


Numer338/22
Data3 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy Hiacyntów, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Pliki do pobrania


Numer337/22
Data3 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zwołanej na dzień 06.06.2022 r.
Pliki do pobrania


Numer335/22
Data2 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Zachodniej – Stokrotek.
Pliki do pobrania


Numer334/22
Data2 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na czas do dnia 30 kwietnia 2024 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki.
Pliki do pobrania


Numer336/22
Data2 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej,położonej w Mysłowicach przy ulicy Wiosny Ludów.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Dominika Bednarczyk (2022-07-01)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP