Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer21/22
Data18 stycznia 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach przy ulicy Niepodległości.
Pliki do pobrania


Numer19/22
Data17 stycznia 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.
Pliki do pobrania


Numer18/22
Data17 stycznia 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich.
Pliki do pobrania


Numer16/22
Data14 stycznia 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej oferty w sprawie o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadania pod nazwą: Organizacja uprawiania sportu w 2022r. – sport młodzieżowy indywidualny.
Pliki do pobrania


Numer15/22
Data14 stycznia 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej oferty w sprawie o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadania pod nazwą: Organizacja uprawiania sportu w 2022r. – piłka nożna.
Pliki do pobrania


Numer17/22
Data14 stycznia 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej oferty w sprawie o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadania pod nazwą: Organizacja uprawiania sportu w 2022r. – sport młodzieżowy zespołowy.
Pliki do pobrania


Numer14/22
Data14 stycznia 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na okres dziesięciu lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Armii Krajowej.
Pliki do pobrania


Numer13/22
Data14 stycznia 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Katowickiej.
Pliki do pobrania


Numer11/22
Data13 stycznia 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer10/22
Data13 stycznia 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2022-01-19)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP