Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer325/23
Data31 maja 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach.
Pliki do pobrania


Numer323/23
Data31 maja 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Mysłowickiego Ośrodka Kultury za rok 2022.
Pliki do pobrania


Numer322/23
Data31 maja 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach za rok 2022.
Pliki do pobrania


Numer321/23
Data31 maja 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Mysłowice za rok 2022.
Pliki do pobrania


Numer320/23
Data30 maja 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie przeprowadzenia kontroli w Klubie Fantazja Malucha w przy ulicy Katowicka 8A w Mysłowicach.
Pliki do pobrania


Numer319/23
Data30 maja 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie przeprowadzenia kontroli w Żłobku Fantazja Malucha w przy ulicy Katowicka 8A w Mysłowicach.
Pliki do pobrania


Numer318/23
Data30 maja 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Aleksandra Fredry.
Pliki do pobrania


Numer317/23
Data30 maja 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Świerkowej.
Pliki do pobrania


Numer316/23
Data30 maja 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Henryka Sienkiewicza.
Pliki do pobrania


Numer315/23
Data30 maja 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Krótkiej.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2023-06-01)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP