Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer522/21
Data12 października 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej,położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Robotniczej.
Pliki do pobrania


Numer521/21
Data12 października 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Robotniczej.
Pliki do pobrania


Numer520/21
Data12 października 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Akacjowej.
Pliki do pobrania


Numer519/21
Data12 października 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Katowickiej.
Pliki do pobrania


Numer523/21
Data12 października 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer518/21
Data12 października 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy Kormoranów, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Pliki do pobrania


Numer517/21
Data12 października 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach przy ul. Jaworowej.
Pliki do pobrania


Numer516/21
Data11 października 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Laryskiej celem wykonania prac polegających na budowie odcinka sieci gazowej śr/cn.
Pliki do pobrania


Numer515/21
Data11 października 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mysłowicach przy ulicy Strażackiej 7.
Pliki do pobrania


Numer514/21
Data11 października 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2021-10-19)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP