Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer107/19
Data19 marca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice
WydziałWydział Organizacyjny
Pliki do pobrania


Numer106/19
Data19 marca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta
WydziałWydział Organizacyjny
Pliki do pobrania


Numer105/19
Data18 marca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Laryskiej w Mysłowicach
WydziałWydział Infrastruktury Miejskiej
Pliki do pobrania


Numer104/19
Data18 marca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie prezydenta miasta Mysłowice z dnia 18 marca br. w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Mysłowicach za 2018 rok"
WydziałKancelaria Prezydenta Miasta
Pliki do pobrania


Numer103/19
Data14 marca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na okres trzech umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Fabrycznej
WydziałWydział Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Numer102/19
Data14 marca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na okres trzech umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w rejonie ulic PCK - Marii Konopnickiej
WydziałWydział Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Numer100/19
Data13 marca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Mysłowice Regulaminu Organizacyjnego.
WydziałWydział Organizacyjny
Pliki do pobrania


Numer101/19
Data13 marca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Orła Białego celem wykonania prac polegających na budowie przyłaącza kablowego nN dla zasilania budynku jednorodzinnego
WydziałWydział Gospodarki Nieruchomościami
Pliki do pobrania


Numer99/19
Data12 marca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach
WydziałWydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pliki do pobrania


Numer97/19
Data11 marca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: przyjęcia ramowego planu działań krótkoterminowych dla miasta Mysłowice w przypadku wystąpienia nadmiernej emisji szkodliwych substancji w powietrzu
WydziałWydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-03-20)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP