Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer205/21
Data19 kwietnia 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powierzenia realizacji projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3”
Pliki do pobrania


Numer204/21
Data19 kwietnia 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powierzenia realizacji projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2”
Pliki do pobrania


Numer202/21
Data16 kwietnia 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer201/21
Data16 kwietnia 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego zarządzeniem nr 75/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 18 lutego 2021 r.
Pliki do pobrania


Numer199/21
Data15 kwietnia 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 195/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie: określenia składu osobowego zespołu doradczego i opiniującego oraz trybu opiniowania projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Mysłowice lub Sekretarza Miasta Mysłowice podejmowanych na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/529/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Pliki do pobrania


Numer197/21
Data15 kwietnia 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach u zbiegu ulic Fryderyka Szopena - Armii Krajowej.
Pliki do pobrania


Numer198/21
Data15 kwietnia 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydent Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 170/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Jana Długosz.
Pliki do pobrania


Numer196/21
Data15 kwietnia 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydent Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy Skośnej.
Pliki do pobrania


Numer193/21
Data14 kwietnia 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach za rok 2020.
Pliki do pobrania


Numer192/21
Data14 kwietnia 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach za rok 2020.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Nowak (2021-04-20)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP