Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer688/22
Data30 listopada 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego do prowadzenia w roku 2023 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer686/22
Data29 listopada 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zaleceń ochrony zieleni miejskiej dla Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer685/22
Data29 listopada 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer683/22
Data29 listopada 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer682/22
Data29 listopada 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer684/22
Data29 listopada 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer681/22
Data29 listopada 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2002 z dnia 12 sierpnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Mysłowicach.
Pliki do pobrania


Numer680/22
Data29 listopada 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, organizowanego przez Gminę Miasto Mysłowice oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.
Pliki do pobrania


Numer679/22
Data28 listopada 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 486/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Ogrzewalni funkcjonującej przy Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Strażackiej 9 w Mysłowicach.
Pliki do pobrania


Numer671/22
Data23 listopada 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 457/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Wrzosowej.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Dominika Bednarczyk (2022-12-01)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP