Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer391/22
Data29 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 215/25, 218/25, 104/15, 105/15, 106/15, 107/15, 108/16, 224/16 o łącznym obszarze 2,9071ha, objętych księgą wieczystą numer KA1L/00037488/5, działki o numerze ewidencyjnym 25 o powierzchni 0,1680ha, objętej księgą wieczystą KA1L/00035625/4, działki o numerze ewidencyjnym 249/20 o powierzchni 0,4017ha, objętej księgą wieczystą numer KA1L/00001883/3, działek o numerach ewidencyjnych 278/29, 290/37, 296/43, 295/43, 300/43, 299/43, 24, 280/28, 270/37, 298/43, 297/43 o łącznej powierzchni 15,4164ha, objętych księgą wieczystą KA1L/00002555/2 oraz działek o numerach ewidencyjnych 272/32, 274/31, 276/30 o łącznej powierzchni 1,9662ha, objętych księgą wieczystą KA1L/00029269/5, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mysłowicach – Kosztowach.
Pliki do pobrania


Numer393/22
Data29 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zajęcia nieruchomości gruntowych położonych w Mysłowicach przy ulicy Jabłoniowej w celu budowy odcinków 2 linii kablowych SN.
Pliki do pobrania


Numer392/22
Data29 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na okres 3 miesięcy umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mysłowice położonych w Mysłowicach w rejonie ulic Cmentarnej i Piaskowej.
Pliki do pobrania


Numer390/22
Data29 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli doraźnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Mysłowicach.
Pliki do pobrania


Numer389/22
Data29 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na działalność medyczną niekonkurencyjną przez SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach.
Pliki do pobrania


Numer388/22
Data27 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer387/22
Data27 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Piwowarczyk nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pliki do pobrania


Numer386/22
Data27 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty Witas nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pliki do pobrania


Numer385/22
Data27 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Gojny nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pliki do pobrania


Numer384/22
Data27 czerwca 2022
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Emilii Kurek - Szymańskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Dominika Bednarczyk (2022-07-01)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP