Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer28/20
Data16 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej przy ul. Hiacyntów, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Pliki do pobrania


Numer27/20
Data16 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie przyjęcia ramowego Planu Działań Krótkoterminowych dla miasta Mysłowice w przypadku wystąpienia nadmiernej emisji szkodliwych substancji w powietrzu.
Pliki do pobrania


Numer25/20
Data15 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku.
Pliki do pobrania


Numer24/20
Data14 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w rejonie ulic Ofiar Września - Henryka Sienkiewicza, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Pliki do pobrania


Numer23/20
Data14 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Murckowskiej.
Pliki do pobrania


Numer20/20
Data13 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 168/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer21/20
Data13 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer19/20
Data13 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Orła Białego.
Pliki do pobrania


Numer18/20
Data13 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Orła Białego.
Pliki do pobrania


Numer17/20
Data13 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Orła Białego.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2020-01-21)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP