Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer96/21
Data1 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydent Miasta Mysłowice w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału wynoszącego 6/64 części użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1479/32 o powierzchni 951m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1L/00031817/9 położoną w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich, będącą własnością Skarbu Państwa.
Pliki do pobrania


Numer95/21
Data1 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydent Miasta Mysłowice w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Miasta Mysłowice
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2021-03-03)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP