Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
231 Uchwała nr XV/231/19 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani … na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mysłowicach 2019-11-28
230 Uchwała nr XV/230/19 w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Mysłowic 2019-11-28
229 Uchwała nr XV/229/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice wraz z autopoprawką nr 1 2019-11-28
228 Uchwała nr XV/228/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok wraz z autopoprawkami 2019-11-28
227 Uchwała nr XV/227/19 w sprawie wyrażenia opinii na umorzenie z urzędu wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 2019-11-28
226 Uchwała nr XV/226/19 w sprawie wyrażenia opinii na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Lompy 2019-11-28
225 Uchwała nr XV/225/19 w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Mysłowice do zmian klimatu do roku 2030” 2019-11-28
224 Uchwała nr XV/224/19 w sprawie Rocznego programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. 2019-11-28
223 Uchwała nr XV/223/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/104/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach 2019-11-28
222 Uchwała nr XV/222/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wraz z autopoprawką 2019-11-28
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP