Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
175 Uchwała nr XI/175/19 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXI/330/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie Statutu Miasta Mysłowice 2019-08-29
174 Uchwała nr XI/174/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usuwania skutków zdarzeń drogowych na drogach będących w zarządzie lub władaniu gminy Miasta Mysłowice 2019-08-29
173 Uchwała nr X/173/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 2019-08-29
172 Uchwała nr XI/172/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok 2019-08-29
171 Uchwała nr XI/171/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1063/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Mysłowice 2019-08-29
170 Uchwała nr XI/170/19 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za Uchwała nr XI/170/19 w sprawie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-08-29
169 Uchwała nr XI/169/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Podgórskiej 2019-08-29
168 Uchwała nr XI/168/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Zachęty 2019-08-29
167 Uchwała nr XI/167/19 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Kokota, zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę, na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat 2019-08-29
166 Uchwała nr XI/166/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego 2019-08-29
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP