Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
366 Uchwała nr XXV/366/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 2020-06-25
365 Uchwała nr XXV/365/20 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok 2020-06-25
364 Uchwała nr XXV/364/20 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok 2020-06-25
363 Uchwała nr XXV/363/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odroczenia wierzytelności przysługującej Gminie Miastu Mysłowice z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Kryształowej... 2020-06-25
362 Uchwała nr XXV/362/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia w całości wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej... 2020-06-25
361 Uchwała nr XXV/361/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej... oraz umorzenie odsetek za zwłokę 2020-06-25
360 Uchwała nr XXV/360/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej... 2020-06-25
359 Uchwała nr XXV/359/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Słupeckiej 2020-06-25
358 Uchwała nr XXV/358/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica... 2020-06-25
357 Uchwała nr XXV/357/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Orła Białego 2020-06-25
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP