Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
1050 Uchwała Nr LXV/1050/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/877/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr T. Boczonia w Mysłowicach za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 2023-03-09
1049 Uchwała nr LXV/1049/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/612/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr T. Boczonia w Mysłowicach za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami. 2023-03-09
1048 Uchwała nr LXV/1048/23w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 2023-03-09
1047 Uchwała nr LXV/1047/23 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok 2023-03-09
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP