Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
542 Uchwała nr XXXVII/542/21 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach 2021-03-25
541 Uchwała nr XXXVII/541/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice (wraz z autopoprawkami 1, 2 i 3) 2021-03-25
540 Uchwała nr XXXVII/540/21 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok (wraz z autopoprawkami 1, 2 i 3) 2021-03-25
539 Uchwała nr XXXVII/539/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2021-03-25
538 Uchwała nr XXXVII/538/21 w sprawie nadania drodze wewnętrznej w Mieście Mysłowice nazwy „Ulica Struga Miejska” (wraz z autopoprawką) 2021-03-25
537 Uchwała nr XXXVII/537/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Mysłowicach za rok 2020 2021-03-25
536 Uchwała nr XXXVII/536/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018- 2020" za 2020 rok 2021-03-25
535 Uchwała nr XXXVI/535/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 2021-03-19
534 Uchwała nr XXXVI/534/21 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok 2021-03-19
533 Uchwała nr XXXVI/533/21 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok 2021-03-19
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP