Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
996 Uchwała nr LXI/996/22 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Mysłowice. 2022-12-20
995 Uchwała nr LXI/995/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 2022-12-20
994 Uchwała nr LXI/994/22 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok 2022-12-20
993 Uchwała nr LXI/993/22 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok 2022-12-20
992 Uchwała nr LXI/992/22 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok. 2022-12-20
991 Uchwała nr LXI/991/22 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok. 2022-12-20
990 Uchwała LXI/990/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/890/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej do sprawy określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców. 2022-12-20
989 Uchwała nr LXI/989/22 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani … na działanie Prezydenta Miasta Mysłowice. 2022-12-20
988 Uchwała nr LXI/988/22 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. 2022-12-20
987 Uchwała nr LXI/987/22 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. 2022-12-20
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP