Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
986 Uchwała nr LXI/986/22 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani … na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. 2022-12-20
985 Uchwała nr LXI/985/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice. 2022-12-20
984 Uchwała nr LXI/984/22 w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok. 2022-12-20
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP