Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
862 Uchwała nr LV/862/22 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani … na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach 2022-05-26
861 Uchwała nr LV/861/22 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani … na nienależyte wykonywanie działań przez prezydenta Miasta Mysłowice. 2022-05-26
860 Uchwała nr LV/860/22 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na nienależyte wykonanie działań przez Prezydenta Miasta Mysłowice. 2022-05-26
859 Uchwała nr LV/859/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na okres 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Katowickiej z autopoprawką 2022-05-26
858 Uchwała nr LV/858/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ulicy Katowickiej z autopoprawką 2022-05-26
857 Uchwała nr LV/857/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Miasto Mysłowice albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miasto Mysłowice. 2022-05-26
856 Uchwała nr LV/856/22 w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2022-2023 w niezmienionej formie programu polityki zdrowotnej pn.”Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2015-2020” w celu jego kontynuacji. 2022-05-26
855 Uchwała nr LV/855/22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej 2022-05-26
854 Uchwała nr LV/854/22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Gminie Miasto Mysłowice z tytułu odszkodowania (roszczenie regresowe) za najem lokalu mieszkalnego, położonego w Mysłowicach przy ul. Asnyka 2022-05-26
853 Uchwała nr LV/853/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności 2022-05-26
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP