Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Uchwała Nr LXI/962/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30.12.2009 r. w/s określenia górnych stawek opłat za usługi odb. odpadów komun. od wł. nier. oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta M-ce
W ramach kadencji: VI
Data: 2009-12-30
Treść uchwały:
Zobacz pozostałe
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP