Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Uchwała nr XI/154/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
W ramach kadencji: VIII
Data: 2015-06-25
Treść uchwały:
Wyniki głosowań:
Zobacz pozostałe
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP