Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Uchwała nr XXVIII/416/20 w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
W ramach kadencji: IX (aktualna)
Data: 2020-09-24
Treść uchwały:
Wyniki głosowań:
Zobacz pozostałe
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP