Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
491 Uchwała Nr XXII/491/08 z dnia 28 lutego 2008r. w/s zmiany uchwały Nr III/10/06 Rady Miasta Mysłowice z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych i doraźnych Rady Miasta (powołanie radnego Zdzisława Gubasa (GUBAS) do Komisji Rewizyjnej). 2008-02-28
490 Uchwała Nr XXII/490/08 z dnia 28 lutego 2008r. w/s wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. 2008-02-28
489 Uchwała Nr XXII/489/08 z dnia 28 lutego 2008r. w/s zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminami Sosnowiec i Katowice oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice do podpisania „Porozumienia komunalnego w sprawie współfinansowania budowy kolektora Bobrek w celu odbioru ścieków z części terenu Katowic, Mysłowic, Sosnowca”. 2008-02-28
488 Uchwała Nr XXII/488/08 z dnia 28 lutego 2008r. w/s odmowy uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RPWiK S.A. 2008-02-28
487 Uchwała Nr XXII/487/08 z dnia 28 lutego 2008r. w/s wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej i ul. Obrzeżnej Zach. stanowiącej drogę publiczną. 2008-02-28
486 Uchwała Nr XXII/486/08 z dnia 28 lutego 2008r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mikołowska – Moniuszki – Kwiatowa” w Mysłowicach. 2008-02-28
485 Uchwała Nr XXII/485/08 z dnia 28 lutego 2008r. w/s udzielenia zgody Prezydentowi Miasta Mysłowice na sprzedaż niezabudowanego gruntu Gminy Mysłowice, położonego w Mysłowicach – Morgach przy ulicy Kotarbińskiego. 2008-02-28
484 Uchwała Nr XXII/484/08 z dnia 28 lutego 2008r. w/s udzielenia zgody Prezydentowi Miasta Mysłowice na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach – Krasowach w rejonie ul. Kościelniaka, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową. 2008-02-28
483 Uchwała Nr XXII/483/08 z dnia 28 lutego 2008r. w/s udzielenia zgody Prezydentowi Miasta Mysłowice na ustanowienie służebności gruntowej na działce stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Krasowach w rejonie ul. Kościelniaka. 2008-02-28
482 Uchwała Nr XXII/482/08 z dnia 28 lutego 2008r. w/s udzielenia zgody Prezydentowi Miasta Mysłowice na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach – Krasowach przy bocznej ul. PCK, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej. 2008-02-28
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP