Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
356 Uchwała nr XXV/356/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mysłowicach przy ulicy Cmentarnej 2020-06-25
355 Uchwała nr XXV/355/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 2020-06-25
354 Uchwała nr XXV/354/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2020/2021 2020-06-25
353 Uchwała nr XXV/353/20 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jaworzno przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji i ponownym wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Jaworzno 2020-06-25
352 Uchwała nr XXV/352/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego 2020-06-25
351 Uchwała nr XXV/351/20 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na bezczynność Prezydenta Miasta Mysłowice 2020-06-25
350 Uchwała nr XXV/350/20 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/236/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Ofiar Września 2020-06-25
349 Uchwała nr XXV/349/20 w sprawie przystąpienia do prac nad wdrożeniem rozwiązania w zakresie przyznawania nagród dla najlepszego projektu inżynierskiego, najlepszej pracy licencjackiej, magisterskiej oraz doktorskiej dotyczącej Mysłowic 2020-06-25
348 Uchwała nr XXIV/348/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 2020-06-03
347 Uchwała nr XXIV/347/20 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2020 rok 2020-06-03
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP