Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
904 Uchwała nr LVII/904/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/163/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. 2022-08-25
903 Uchwała nr LVII/903/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i E.Orzeszkowej w Mysłowicach. 2022-08-25
902 Uchwała nr LVII/902/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Emila Caspariego 3. 2022-08-25
901 Uchwała nr LVII/901/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Jaworowej. 2022-08-25
900 Uchwała nr LVII/900/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Dąbrówki. 2022-08-25
899 Uchwała nr LVII/899/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Mysłowicach przy ul. Bolesława Leśmiana. 2022-08-25
898 Uchwała nr LVII/898/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach przy ul. Krokusów – Maków. 2022-08-25
897 Uchwała nr LVII/897/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Stokrotek. 2022-08-25
896 Uchwała nr LVII/896/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Marii Konopnickie 2022-08-25
895 Uchwała nr LVII/895/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. 2022-08-25
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP