Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
1178 Uchwała nr LXX/1178/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Akacjowej 2023-08-31
1177 Uchwała nr LXX/1177/23 w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica 2023-08-31
1176 Uchwała nr LXX/1176/23 w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Stawowej 2023-08-31
1175 Uchwała nr LXX/1175/23 w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 2023-08-31
1174 Uchwała nr LXX/1174/23 RADY w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Arki Bożka 2023-08-31
1173 Uchwała nr LXX/1173/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Laryskiej 2023-08-31
1172 Uchwała nr LXX/1172/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Józefa Wybickiego 2023-08-31
1171 Uchwała nr LXX/1171/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Józefa Wybickiego 2023-08-31
1170 Uchwała nr LXX/1170/23 w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Janowskiej 2023-08-31
1169 Uchwała nr LXX/1169/23 w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Kokota 2023-08-31
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP