Umowy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
23 maja 2016 RM.272.4.2016.IB - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
23 maja 2016 ID.272.2.55.2016 - Modernizacja parkingu przy ul. Kaczej
23 maja 2016 ID.272.2.54.2016 - Wymiana nawierzchni na alejce parkowej od ul. Kołłątaja 14 do ul. Kaczej - Rada Dzielnicy Stare Miasto
23 maja 2016 ID.272.2.20.2016 - Przebudowa ulicy Janowskiej od ul. Działkowej do granicy miasta - opracowanie dokumentacji projektowej
19 maja 2016 KM.272.2.12.2016 - Wymiana piasku w piaskownicach
16 maja 2016 ID.272.2.52.2016 - Awaryjne zabezpieczenie przejścia pod ul. Krakowską w Mysłowicach
9 maja 2016 ID.272.2.37.2016 - Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
3 maja 2016 ID.272.2.38.2016 - Awaryjne uzupełnienie bariery mostowej na wiadukcie kolejowym na ul. Laryskiej przy skrzyżowaniu z ul. Boczną w Mysłowicach
2 maja 2016 KM.272.2.7.2016 - Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta
2 maja 2016 ID.272.3.6.2015 – Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach – PT + wykonawstwo
Informację wprowadził(a): Joanna Piotrowska (2014-03-19)
Informację zmodyfikował(a): Dominika Bednarczyk (2022-07-19)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP