Samorząd

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:

W niedzielę, 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ku czci bohaterskich żołnierzy konspiracji niepodległościowej, którzy po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną nie złożyli broni i gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości.

więcej

W imieniu Młodzieżowej Rady Miasta, zapraszamy na kolejną sesję IV kadencji, która odbędzie się dnia 3 marca br. o godz. 13.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice.

więcej

Nowy wzór dowodu osobistego, łatwiejszy do wypełnienia wniosek i możliwość złożenia go w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce – to zmiany, jakie czekają nas od 1 marca. Łatwiej będzie również o ślub w plenerze oraz nadanie dziecku imienia o obcym brzmieniu.

więcej

Od 1 marca br. na terenie Mysłowic zmienią się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Za te usługi mieszkańcy Mysłowic zapłacą w tym roku kolejno: 6,84 zł za m³ za doprowadzenie wody i 8,49 zł za m³ za odprowadzenie ścieków.

więcej

Na ostatniej sesji Rady Miasta przyjęto uchwały dotyczące gospodarki odpadami, po uchwaleniu których zmienił się termin płatności, a segregacja odpadów jest priorytetowa i uznana za podstawę wprowadzonego w 2013 roku systemu gospodarowania odpadami.

więcej
Sesja Rady Miasta
24 lutego 2015

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta. Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

więcej

We współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w siedzibie Urzędu Miasta zorganizowany zostanie Mobilny Punkt Informacyjny. Do dyspozycji mieszkańców będzie dwóch specjalistów ds. funduszy europejskich,  którzy będą udzielać informacji o funduszach europejskich i możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014 -2020.

więcej

Na przełomie lutego i marca, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących /ul. Mickiewicza/ rozpoczną się prace związane z badaniem warunków hydro-geologicznych zatopionych wyrobisk likwidowanej kopalni Niwka-Modrzejów.

więcej

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 do 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

więcej

Mysłowice nie są już akcjonariuszem spółki działającej pod firmą Polskie Centrum Inwestycyjne S.A. (PCI). Spółka zarządzana w przeszłości przez prezesa Pawła Dyla, będąca głównym udziałowcem spółki Lokator, dała początek licznym problemom, których skutki, mieszkańcy i miasto, odczuwają po dziś dzień.

więcej
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2012-12-09)
Informację zmodyfikował(a): Kamila Szal (2015-02-28)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP