Samorząd

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:

W Mysłowicach już po raz kolejny odbędzie się spotkanie z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z terenu miasta. Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie prezentacja nowoczesnej platformy zakupowej openNEXUS, którą zakupiło miasto. Przedstawiciele mysłowickich firm spotkają się 2 lutego o godznie 9.00 w Szybie Bończyk /ul. ks. N. Bończyka 13/.

więcej

Do 6 lutego każdy mieszkaniec Mysłowic może wziąć udział w badaniu ankietowym, które da odpowiedź, jak mysłowiczanie lubią spędzać wolny czas, a także czy miejska oferta kulturalna jest wystarczająca. 

więcej

W minionym roku Mysłowice po raz pierwszy dofinansowały likwidację azbestu. Dofinansowaniem objęte były m.in. demontaż, zbieranie i unieszkodliwienie azbestu. Z takiej możliwości skorzystali mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w maju 2016 r., a następnie podpisali umowę z magistratem. Miasto przeznaczyło na ten cel nieco ponad 4.1 tys. zł z budżetu.

więcej

Wniosek złożony przez Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o dofinansowanie remontu „Meksyku” uzyskał pozytywną opinię. Bezzwrotna dotacja w wysokości 50% jest możliwa w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego.

więcej

Od 4 stycznia Urząd Miasta Mysłowice prowadzi trzeci nabór wniosków o dotacje na remont zabytków wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Środki zabezpieczone w Funduszu Ochrony Zabytków w bieżącym roku będzie można wykorzystać w 2017 r. Nabór wniosków potrwa do 10 lutego br.

więcej
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2012-12-09)
Informację zmodyfikował(a): Kamila Szal (2017-01-19)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP