Samorząd

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:

W sobotę – 19 lipca – kosztowska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła jubileusz 90 - lecia działalności na rzecz miasta i jego mieszkańców. Z okazji jubileuszu w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kosztowach odprawiona została przez kapłanów – proboszcza seniora Jana Michalskiego i ks. Marka Urbańczyka, msza w intencji druhów tej jednostki i ich rodzin, a także za zmarłych strażaków z OSP.

więcej

Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice /ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice/, na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.), art. 7 ust. 1, art. 8 pkt. 1 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

więcej

Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Mysłowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice kierowana jest WYŁĄCZNIE DO OSÓB FIZYCZNYCH, które zamieszkują na stałe na terenie miasta Mysłowice.

więcej

Stanisław Piasta, emerytowany plutonowy pożarnictwa, skończył 99 lat. Jest najstarszym mysłowickim strażakiem zarówno w państwowej jak i ochotniczej straży. W mysłowickiej straży pożarnej, jeszcze wówczas , gdy rozpoczynał w niej pracę, była to zawodowa straż pożarna, pracował po ukończeniu specjalistycznych kursów od 1961 roku.

więcej

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

więcej

W dn. 6 - 20 lipca br. 10-osobowa grupa polskiej młodzieży uczestniczy w intensywnym kursie językowym w Niemczech. Młodzież z Mysłowic ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych w wieku 16-18 lat wraz z opiekunem bierze udział w kursie kończącym sie otrzymaniem certyfikatu.

więcej

Tomasz Szewczyk obejmie funkcję naczelnika jednego z najważniejszych wydziałów w Urzędzie Miasta w Mysłowicach. Prezydent zaakceptował rekomendację komisji rekrutacyjnej i z dniem 14 lipca Wydział Rozwoju pracował będzie już w pełnym składzie.

więcej

Mysłowice wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Społecznych przystąpiły do realizacji partnerskiego projektu "My PART", którego zadaniem jest poprawa współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a samorządem. Łączna wartość projektu to 360 550,00 PLN i zostanie sfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% ze środków Budżetu Państwa. Zakończenie projektu przewidziano na 30 czerwca 2015 r.

więcej

W Mysłowickim Ośrodku Kultury odbyły się miejskie obchody święta policji. W tym roku ta mundurowa formacja obchodzi jubileusz 95-lecia działalności dla państwa polskiego. Obchody święta były także okazją do uroczystego wręczenia medali i awansów oraz gratulacji.

więcej

W Urzędzie Miasta Mysłowice, 30 czerwca br., odbył się audit z zakresu realizacji zadań publicznych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi normami ISO. Wnioski pokontrolne przedstawione przez auditorów zapewniają utrzymanie certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2009.

więcej
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2012-12-09)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2014-07-29)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP