Samorząd

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Trwają konsultacje społeczne
18 września 2014

Prezydent Miasta Mysłowice zaprasza mieszkańców do konsultacji projektu miejskiego programu rewitalizacji. W ramach konsultacji odbędzie się jeszcze 5 spotkań z mieszkańcami. Konsultacje potrwają do 26 września br. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

więcej

Na wrześniowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Mysłowice, podjęto uchwałę umożliwiającą otrzymanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze Mysłowic i ujętych w Rejestrze Zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Specjalnie na ten cel utworzony zostanie w budżecie miasta Fundusz Ochrony Zabytków.

więcej

Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice obecnej kadencji w najbliższy piątek wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu. Fundacja Civis Polonus przeprowadzi diagnozę problemów i potrzeb młodzieży na terenie miasta Mysłowice i wybierze kilka najważniejszych działań do realizacji.

więcej

Tegoroczna uroczystość dożynkowa – pod patronatem prezydenta miasta Edwarda Lasoka – miała miejsce w dzielnicy Kosztowy, w stadninie koni „Błyskawica”, jak zawsze z udziałem licznie zgromadzonych mieszkańców w pięknych strojach ślaskich i parady koni wierzchowych.

więcej

„Żelazne Gody”, czyli jubileusz 65-lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowali 10 września br. Róża i Augustyn Ślusarz z dzielnicy Krasowy. Z tej okazji małżonków odwiedził prezydent Edward Lasok i kierownik USC Ewa  Mazelon – Nowakowska, by przekazać szanownym Jubilatom życzenia i kwiaty.

więcej

Podczas wrześniowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Mysłowice prezydent Edward Lasok uhonorował tytułem „Zasłużony dla Miasta Mysłowice” cztery osoby, które w sposób szczególny wyróżniły się w pracy na rzecz miasta oraz swoją działalnością rozsławiły Mysłowice. Grono zasłużonych zasilili Stefania Adamik - pedagog, muzyk, społecznik, Urszula Stodółkiewicz - Flak - dekorator, plastyk, Heliodor Cholewa – instruktor modelarstwa lotniczego oraz Józef Klimas – dyrygent Orkiestry Dętej KWK Mysłowice - Wesoła.

więcej

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice wraz ze Stowarzyszeniem Wpierania Organizacji Pozarządowych MOST i Urzędem Miasta Mysłowice zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w zespole.

więcej
Zapraszamy na spotkania!
12 września 2014

Szanowni Państwo, jak co roku spotykamy się, by porozmawiać o Mysłowicach. O tym, co już zrobiliśmy i co planujemy wykonać w mieście, Państwa dzielnicy, najbliższym otoczeniu. Teraz będziemy rozmawiać o Mysłowicach zarówno z perspektywy kończącej się kadencji, ale także przygotowania miasta do realizacji kolejnych inwestycji.

więcej

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice wraz ze Stowarzyszeniem Wpierania Organizacji Pozarządowych MOST i Urzędem Miasta Mysłowice zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w zespole ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu „My PART”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego spotkali się 9 września, by omówić procedury i plany zarządzania kryzysowego pod kątem przygotowania i możliwości działań w sytuacji wystąpienia potencjalnego zagrożenia chorobą wysoce zakaźną. Organizacja spotkania podyktowana była rozprzestrzenianiem się wirusa Ebola w krajach Afryki Zachodniej i ryzykiem wystąpienia tejże choroby w Polsce.

więcej
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2012-12-09)
Informację zmodyfikował(a): Kamila Szal (2014-09-18)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP