Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Mysłowice

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Wykaz spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Mysłowice na dzień 8 stycznia 2020 roku

 

L.p.

Nazwa Spółki

Skład Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej

 

Ilość posiadanych udziałów lub akcji

[ szt ]

Wartość nominalna posiadanych udziałów lub akcji

[ zł ]

Udział w kapitale zakładowym Spółki

[ % ]

1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-404 Mysłowice

ul. Fabryczna 10

Jakub Zarzycki wiceprezes Zarządu

Wawrzyniec Bielak

Martyna Wyżnikiewicz

Krzysztof Dudziński

Paweł Kaczmarczyk

Tomasz Kulczycki

235.815

117.907.500

100

2.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

41-400 Mysłowice

ul. Stadionowa 11

Marcin Podsiadło, prezes Zarządu

 

Michał Staniszewski

Tomasz Blukacz

Dariusz Dywan

Zbigniew Byszewski

9.340

4.670.000

100

3.

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice

ul. Kołłątaja 8/E

Elżbieta Szymala, prezes Zarządu

Izabela Bryła -Rokicka

Aleksandra Moćko

Robert Dopierała

19.488

9.744.000

75.25

4.

Tramwaje Śląskie S.A.

41-506 Chorzów

ul. Inwalidzka 5

Bolesław Knapik, prezes Zarządu

Henryk Kolender, członek Zarządu

Piotr Uszok

Ewa Wrodarczyk

Mateusz Rykała

Grzegorz Janecki

Adam Ciesiółka

Marcin Michalik

95.000

950.000

0,634

5.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

40-161 Katowice

Al. Korfantego 38

Artur Tomasik, prezes Zarządu

Norbert Henzel, wiceprezes Zarządu

 

Agnieszka Bogaj

Piotr Uszok

Sławomir Obidziński

Marek Sitarz

Bogusław Wojciechowski

Łukasz Michał Sułkowski

Krystian Stępień

Krzysztof Mikuła

240

24.000

0,0175

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP