Poniżej 30 tys. euro

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
2 sierpnia 2022 PI.271.2.16.2022 Gmina Miasto Mysłowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „MBO 2021 - Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dziećkowice – Dzielnica Dziećkowice.”
Źródło: Monika Zając – Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Informację wprowadził(a): Anna Górny (2017-02-21)
Informację zmodyfikował(a): Dominika Bednarczyk (2022-08-02)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP