Kontrole przedsiębiorców

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Ogólny schemat procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do przeprowadzania których organem właściwym jest Prezydent Miasta Mysłowice.

Podstawa prawna: Rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Informacje dotyczące kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów dostępne są w zakładce „Informacje o OSK i SKP” (dostępnej pod adresem: http://www.bip.myslowice.pl/page/6195,informacje-o-osk-i-skp.html).

Odszukać można ją poprzez otworzenie strony głównej biuletynu, wybranie zakładki „Baza instytucji”, a następnie „Informacje o OSK i SKP”.

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP