Kontrole przedsiębiorców

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Ogólny schemat procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do przeprowadzania których organem właściwym jest Prezydent Miasta Mysłowice.

Podstawa prawna: Rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP