REJESTRY I EWIDENCJE

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach prowadzone są następujące rejestry oraz ewidencje:

 • Rejestr kancelaryjny.
 • Rejestry postępowań w sprawach:

- samowoli budowlanych,
- utrzymania obiektów budowlanych,
- katastrof budowlanych.

 • Rejestr inspekcji.
 • Rejestr pozwoleń budowlanych wydawanych przez organ administracji budowlanej,
 • Rejestr zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych,
 • Rejestr zgłoszeń zakończenia budowy obiektu budowlanego oraz pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego,
 • Rejestr decyzji i postanowień wydanych w sprawach z zakresu orzecznictwa.
 • Ewidencja rurociągów, przewodów, linii i sieci.
 • Ewidencja budynków.
 • Ewidencja budowli.
 • Ewidencja obiektów mostowych.
 • Ewidencja dróg.
 • Ewidencja obiektów budowlanych niewymienionych w § 1 pkt. 1-5 Rozporządzenia
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP