Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego z 1979 r.

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego zespołów jednostek osadniczych miast i gmin – m.in. Mysłowic zatwierdzony Uchwała Nr XVIII/64/79 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach dnia 15 stycznia 1979 r. (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Katowicach Nr 1, poz. 1 z dnia 14.02.1997 r.)

- plan obowiązywał od 14.02.1979 r. do 19.04.1993 r.

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP