Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja LV
Data: 26 maja 2022
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (571.76 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 16 września 2021 roku.

 3. Realizacja programu naprawczego SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach  (druk 1) (31.15 KB),  (druk 2) (2256.52 KB).

 4. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021  (druk). (1198.68 KB)

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

  5.1. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok  (nr 8) (166.73 KB),  autopoprawka (128.11 KB),  autopoprawka (1014.42 KB);

  5.2. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok  (nr 9) (163.18 KB),  autopoprawka (104.21 KB);

  5.3. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok  (nr 10) (272.81 KB),  autopoprawka (77.63 KB);

  5.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 11) (139.51 KB),  autopoprawka (22.47 KB);

  5.5. określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców  (nr 1) (200.48 KB);

  5.6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności  (nr 2) (228.84 KB);

  5.7. określenia średniej oceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023  (nr 3) (75.39 KB);

  5.8. wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Gminie Miasto Mysłowice z tytułu odszkodowania (roszczenie regresowe) za najem lokalu mieszkalnego, położonego w Mysłowicach przy ul. Asnyka /  (nr 4) (161.91 KB);

  5.9. wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej /  (nr 5) (162.74 KB);

  5.10. przyjęcia do realizacji w latach 2022-2023 w niezmienionej formie programu polityki zdrowotnej pn. ”Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2015-2020” w celu jego kontynuacji  (nr 6) (204.8 KB);

  5.11. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Miasto Mysłowice albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miasto Mysłowice  (nr 7) (245.52 KB);

  5.12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Spokojnej  (nr 12) (675.37 KB).

 1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta  (druk) (231.09 KB).

 1. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta  (druk) (83.27 KB).

 2. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:

8.1. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ... na nienależyte wykonanie działań przez Prezydenta Miasta Mysłowice.  (nr 13) (225.83 KB);

8.2. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ... na nienależyte wykonywanie działań przez Prezydenta Miasta Mysłowice.  (nr 14) (209.71 KB);

8.3. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ... na Dyrektora szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach  (nr 15) (220.91 KB);

8.4. informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta Mysłowice w okresie międzysesyjnym.

 1. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 2. Zamknięcie sesji.

Informację wprowadził(a): Anna Górny (2014-12-03)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2014-12-03)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP