Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XLV
Data: 16 września 2021
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (135.03 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 16 września 2021 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice.

Przewodniczący Rady Miasta apeluje do mieszkańców Miasta Mysłowice, w związku z obowiązującym stanem epidemii, o nieuczestniczenie osobiste w obradach Rady Miasta Mysłowice i tym samym ograniczenie liczby osób zgromadzonych w jednym miejscu.

 

..:: Transmisja na żywo ::..

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XXXV zdalnej sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2021 r.

 3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice, w tym:

  3.1. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice  (nr 1) (56.22 KB),  uzasadnienie do uchwały (69.3 KB),  załącznik nr 1 Studium Mysłowice (3826.5 KB),  załącznik nr 1a Studium Mysłowice mapa kierunki (5910.27 KB),  załącznik nr 1b Studium Mysłowice mapa uwarunkowania (9588.67 KB),  załącznik nr 2 (310.56 KB),  załącznik nr 3 (33.02 KB).  Projekt Uchwały nr 1 – Autopoprawka (66.84 KB),  Projekt Uchwały nr 1 – Autopoprawka nr 2 (62.04 KB).

 4. Sprawy bieżące Rady Miasta.

 5. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 6. Zamknięcie sesji.

Sesja XLVI
Data: 30 września 2021
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (141.09 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice.

Przewodniczący Rady Miasta apeluje do mieszkańców Miasta Mysłowice, w związku z obowiązującym stanem epidemii, o nieuczestniczenie osobiste w obradach Rady Miasta Mysłowice i tym samym ograniczenie liczby osób zgromadzonych w jednym miejscu.

..:: Transmisja na żywo ::..

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 marca 2021 r., w trybie zdalnym.

 3. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku (druk).

 4. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi  (druk) (286.01 KB).

 5. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:

  5.1. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ... na Dyrektora Domu Dziecka im. Św. Ojca Pio w Mysłowicach   (nr 7) (150.38 KB),

  5.2. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ... na Prezydenta Miasta Mysłowice  (nr 8) (149.71 KB),

  5.3. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o ustanowienie użytku ekologicznego „Łąki Rzutna” – wraz z leśną otuliną  (nr 9) (162.43 KB),

  5.4. informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta Mysłowice w okresie międzysesyjnym.

 6. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 7. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta  (druk) (942.48 KB).

 8. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta  (druk) (80.37 KB).

 9. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

  9.1 zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 10) (56.61 KB),

  9.2. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 11) (81.63 KB),

  9.3. zmiany Uchwały Nr XL/578/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie emisji obligacji  (nr 12) (18.84 KB),

  9.4. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 13) (91.48 KB),

  9.5. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 14) (103.31 KB),

  9.6. zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 15) (101.54 KB),

  9.7. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 16) (107.16 KB),

  9.8. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 17) (283.85 KB),

  9.9. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 18) (148.02 KB),

  9.10. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 19) (143.55 KB),

  9.11. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 20) (99.86 KB),

  9.12. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 21) (146.27 KB),

  9.13. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 22) (112.73 KB),

  9.14. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 23) (98.72 KB),

  9.15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 24) (142.99 KB),  autopoprawka (16.62 KB),  autopoprawka (17.96 KB),

  9.16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach przy ul. Jaworowej  (nr 1) (570.15 KB),

  9.17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Kormoranów  (nr 2) (498.74 KB),

  9.18. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego  (nr 4) (7632.93 KB),

  9.19. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Sowińskiego 6 w Mysłowicach  (nr 5) (174.37 KB),

  9.20. „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Mysłowice”  (nr 3) (118.53 KB),

  9.21. zmiany Uchwały Nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach  (nr 6) (211.96 KB).

 10. Zamknięcie sesji.

Informację wprowadził(a): Anna Górny (2014-12-03)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2014-12-03)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP