Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XLV
Data: 16 września 2021
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (135.03 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 16 września 2021 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice.

Przewodniczący Rady Miasta apeluje do mieszkańców Miasta Mysłowice, w związku z obowiązującym stanem epidemii, o nieuczestniczenie osobiste w obradach Rady Miasta Mysłowice i tym samym ograniczenie liczby osób zgromadzonych w jednym miejscu.

 

..:: Transmisja na żywo ::..

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XXXV zdalnej sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2021 r.

 3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice, w tym:

  3.1. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice  (nr 1) (56.22 KB),  uzasadnienie do uchwały (69.3 KB),  załącznik nr 1 Studium Mysłowice (3826.5 KB),  załącznik nr 1a Studium Mysłowice mapa kierunki (5910.27 KB),  załącznik nr 1b Studium Mysłowice mapa uwarunkowania (9588.67 KB),  załącznik nr 2 (310.56 KB),  załącznik nr 3 (33.02 KB).  Projekt Uchwały nr 1 – Autopoprawka (66.84 KB),  Projekt Uchwały nr 1 – Autopoprawka nr 2 (62.04 KB).

 4. Sprawy bieżące Rady Miasta.

 5. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 6. Zamknięcie sesji.

Sesja XLVI
Data: 30 września 2021
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (141.09 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice.

Przewodniczący Rady Miasta apeluje do mieszkańców Miasta Mysłowice, w związku z obowiązującym stanem epidemii, o nieuczestniczenie osobiste w obradach Rady Miasta Mysłowice i tym samym ograniczenie liczby osób zgromadzonych w jednym miejscu.

..:: Transmisja na żywo ::..

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 marca 2021 r., w trybie zdalnym.

 3. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku (druk).

 4. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi  (druk) (286.01 KB).

 5. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:

  5.1. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ... na Dyrektora Domu Dziecka im. Św. Ojca Pio w Mysłowicach   (nr 7) (150.38 KB),

  5.2. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ... na Prezydenta Miasta Mysłowice  (nr 8) (149.71 KB),

  5.3. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o ustanowienie użytku ekologicznego „Łąki Rzutna” – wraz z leśną otuliną  (nr 9) (162.43 KB),

  5.4. informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta Mysłowice w okresie międzysesyjnym.

 6. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 7. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta.

 8. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

 9. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

  9.1 zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 10) (56.61 KB),

  9.2. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 11) (81.63 KB),

  9.3. zmiany Uchwały Nr XL/578/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie emisji obligacji  (nr 12) (18.84 KB),

  9.4. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 13) (91.48 KB),

  9.5. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 14) (103.31 KB),

  9.6. zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 15) (101.54 KB),

  9.7. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 16) (107.16 KB),

  9.8. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 17) (283.85 KB),

  9.9. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 18) (148.02 KB),

  9.10. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 19) (143.55 KB),

  9.11. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 20) (99.86 KB),

  9.12. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 21) (146.27 KB),

  9.13. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 22) (112.73 KB),

  9.14. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok  (nr 23) (98.72 KB),

  9.15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 24) (142.99 KB),

  9.16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach przy ul. Jaworowej  (nr 1) (570.15 KB),

  9.17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Kormoranów  (nr 2) (498.74 KB),

  9.18. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego  (nr 4) (7632.93 KB),

  9.19. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Sowińskiego 6 w Mysłowicach  (nr 5) (174.37 KB),

  9.20. „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Mysłowice”  (nr 3) (118.53 KB),

  9.21. zmiany Uchwały Nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach  (nr 6) (211.96 KB).

 10. Zamknięcie sesji.

Informację wprowadził(a): Anna Górny (2014-12-03)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2014-12-03)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP