Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Od 1 marca 2010r. Urząd Miasta Mysłowice rozpoczął projekt "Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

W projekcie biorą udział następujące szkoły prowadzone przez Miasto Mysłowice:

  1. Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach,
  2. Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich,
  3. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Karola Wojtyły w Mysłowicach,
  4. Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach,
  5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach,
  6. II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie w/w szkół jako beneficjenci ostateczni.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie oraz Koordynator projektu (Urząd Miasta Mysłowice Wydział Edukacji)
 

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP