Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: projekt zakończony

Celem projektu "Euro-biznes Mysłowice" było udzielenie pomocy osobom fizycznym, które zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) zamieszkujących i/lub pracujących na terenie Miasta Mysłowice.

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu to:


A. Blok szkoleniowo - doradczy w tym:

  • szkolenie ABC Przedsiębiorczości,
  • szkolenia zawodowe,
  • wsparcie doradcze w zakresie zakładania oraz prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa ( 2 godziny z indywidualnym doradcą przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz 1 godzina po założeniu firmy) dla 25 osób.

B. Wsparcie finansowe w tym:

  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości dla 15 uczestników projektu (maksymalnie 40 tys. zł brutto),
  • podstawowe wsparcie pomostowe dla 15 uczestników projektu. ( 1 tyś. zł przez okres 6 miesięcy).

Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu w łącznej kwocie 809 500,00 PLN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP