Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: projekt zakończony
Koszt: 1.999.921,74 PLN

Przedmiotem projektu była budowa/przebudowa 5 ogólnodostępnych obiektów sportowych na terenie miasta Mysłowice, w osiedlach /dzielnicach, które nie dysponowały odpowiednią bazą sportowo - rekreacyjną dla mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego.


W ramach projektu wybudowano/przebudowano wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową, w tym do piłki ręcznej (mini piłki nożnej), siatkówki i koszykówki. Zastosowanie sztucznej nawierzchni miało na celu zminimalizowanie możliwości występowania urazów i kontuzji w trakcie prowadzonych gier.

Prace związane z realizacją projektu polegały na:

 • umiejscowieniu projektowanych boisk i przygotowaniu terenu,
 • wykonaniu odwodnienia liniowego powierzchniowego z korytek betonowych wraz z podłączeniem wgłębnym do studni chłonnej typu francuskiego,
 • wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni z asfaltobetonu,
 • położeniu nawierzchni poliuretanowej,
 • wykonaniu ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej,
 • uporządkowaniu terenów zielonych,
 • montażu sprzętu sportowego.

Celem projektu było:

 • zmniejszenie liczby problemów społecznych wśród dzieci i młodzieży w mieście,
 • wzrost dostępności do ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta,
 • poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez wzrost aktywnych form wypoczynku,
 • poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • wzrost świadomości społecznej, co do roli sportu w życiu człowieka, jego znaczenia dla zachowania zdrowia i sprawności.

Łączne nakłady związane z realizacją projektu wyniosły 2 357 078,48 PLN. Mysłowice otrzymały wsparcie finansowe projektu w wysokości 82,73% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa, w wysokości: 1 523 155,15 PLN.
 

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP