Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: w trakcie realizacji
Koszt: 56 656,75 PLN

Śląska Karta Usług Publicznych

Przedmiotem projektu jest realizacja wspólnego projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Opis przedmiotu projektu:

W ramach ŚKUP prowadzone będą następujące usługi:

  • usługi komunikacyjne. Karta pozwoli na korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego,
  • w autobusach i tramwajach zostaną zainstalowane urządzenia do pobierania opłat za przejazdy,
  • usługi kultury. Dzięki specjalnym modułom będzie można kupić bilety wstępu (jednorazowe, okresowe, abonamentowe) do rozmaitych instytucji kultury (teatrów, muzeów, centrów kultury),
  • usługa parkowania. Zostaną zainstalowane parkomaty do pobierania opłat za parkowanie, które będą zintegrowane z systemem ŚKUP,
  • usługi rekreacyjno-sportowe. Na pływalniach, kąpieliskach, lodowiskach, w halach widowiskowo-sportowych, na stadionach miejskich i w innych kompleksach sportowych moduły umożliwią zakup różnego typu biletów oraz korzystanie z dodatkowych usług, na przykład wypożyczenie sprzętu,
  • usługi biblioteczne. W bibliotekach karty będą pełnić przede wszystkim funkcję identyfikacyjną. Dzięki nim możliwe będzie uiszczanie opłat za usługi internetowe, skanowanie, kserowanie, itp.
  • inne usługi. W urzędach samorządu terytorialnego dzięki modułom będzie możliwa identyfikacja posiadacza, wypełnienie i wysłanie formularzy urzędowych oraz dokonywanie płatności bezgotówkowych.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Śląska Karta Usług Publicznych będzie dawała możliwość korzystania z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe. W tym celu w wyznaczonych instytucjach zostaną zainstalowane moduły do pobierania opłat i doładowania kart.

>>>Strona projektu<<<

Zdjęcia:
Zobacz także:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP