Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: Aktualny
Koszt: 7 320 598,22

Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach

Kwota całkowita 7 320 598,22

Kwota dofinansowania 5 856 478,58

Opis projektu:

Opis - Przebudowywana ulica Kolejowa jest drogą gminną klasy D (dojazdowa). Charakteryzuje się: bardzo złym stanem technicznym nawierzchni jezdni, nieefektywnym oświetleniem, brakiem systemu odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych.

Obecne parametry:

-Długość drogi 1624 mb, przekrój uliczno - drogowy, odwodnienie poprzez jednostronny rów przydrożny odcinkowy

Przekrój poprzeczny 1x2, szerokość jezdni zmienna 5,0 m -5,5 m, jednostronny chodnik o szer.1,0-1,5 m na długości 1624 m, pobocze gruntowe jednostronne, kategoria ruchu KR1 o wyraźnym braku nośności dla tej kategorii ruchu,skrzyżowania z drogami dojazdowymi do posesji i dworca PKP

Źródło dofinansowania -Fundusz Dróg Samorządowych.

Termin realizacji – 01.10.2019 – 31.12.2020

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP