Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice - etap II.

Kwota całkowita 8 123 277,83

Kwota dofinansowania 4 454 580,18

Opis projektu

Opis - Inwestycja objęta projektem pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice - etap II dotyczy poprawy parametrów energetycznych poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła 8 budynków mieszkalnych.

Budynki:

Bytomska 37

Bytomska 21

Bytomska 33

Bytomska 13

Bytomska 27

Bytomska 29

Powstańców 15

Strażacka 2

W ramach dofinansowanych projektów polegających na termomodernizacji budynków mieszkalnych przewidziano do wykonania następujący zakres prac:

renowacja elewacji frontowych w budynkach leżących w strefie zabytkowej wraz z remontem części mansardowej dachu, docieplenie pozostałych ścian styropianem z wykonaniem wyprawy z tynku silikonowego, docieplenie dachów wełną mineralną lub styropapą, wymiana okien drewnianych na okna z PCV, renowacja drzwi wejściowych do budynku, wymiana witryn w lokalach użytkowych, remont klatek schodowych: w tym malowanie ścian, sufitów, odnowienie schodów, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana żródel światla na żródła wysokowydajne, wymiana opraw oświetleniowych, tablic rozdzielczych, montaż domofonów, wymiana żródeł ciepła na ogrzewanie centralne z kotłowni gazowych lub z sieci cieplnej.

Zródło dofinansowania: Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014-2020 PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Termin realizacji 04.2020 – 12.2022

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP