Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: W trakcie realizacji
Koszt: 100.000,00zł

Wydatki kwalifikowalne: 100.000,00zł

Dofinansowanie: 100.000,00 zł

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu pn. "Cyfrowa Gmina" jest rozbudowa zasobów informacyjnych, informatycznych oraz technicznych Wnioskodawcy z uwzględnieniem realizacji publicznych usług elektronicznych.

Celem projektu jest wzrost poziomu cyfryzacji, a także poziomu cyberbezpieczeństwa w 1 instytucji samorządowej - Urzędzie Miasta Mysłowice do roku 2023.

Termin realizacji: 2022-04-01 - 2023-09-30

 

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP